detergent regulation

Namnet på produkten på ingredienslistan är ett internt generiskt namn som kan skilja sig från det produktnamn som anges på etiketten. Trots denna uppenbara skillnad är listan över ingredienser som är associerade med varje produktnamn korrekt.

OK