red-cp-background

Vi bryr oss om barns integritet. Vi inser att barns användning av internet och e-post ger upphov till särskilda problem med avseende på personuppgifters integritet och säkerhet.

Vi uppmanar alla föräldrar att kontrollera och övervaka barnens aktiviteter online.

Tillämplig lag kan ge föräldrar rätt att granska, rätta, uppdatera, dra in, begränsa och/eller radera personuppgifter som vi har samlat in från deras barn eller att vägra att tillåta ytterligare insamling, användning eller utlämnande av sådana uppdatering. Om du vill göra det kan du kontakta oss så som framställs nedan under ”Kontakta oss”.  

Ditt barn kan använda den största delen av innehållet och aktiviteterna i våra avsnitt för barn utan att ge oss några personuppgifter. På https://www.colgate.com/en-us/products/kids tillhandahåller vi exempelvis information om Colgate-produkter för barn, såväl som pedagogiska videor som hjälper barnen att utveckla hälsosamma vanor. Dessutom finns det muntligt pedagogiskt material som är utformat för lärare, föräldrar och barn och roliga aktiviteter för barn på https://www.colgate.com/en-us/bright-smiles-bright-futures.

Vi ber ibland om eller tar emot material från barn, som exempelvis konstverk som skickas in för en pristävling, varav vissa eventuellt publiceras på våra webbplatser. Sådant material kan skickas in både offline och online. Om ett barn eller en förälder vill att vi ska publicera ett fotografi eller några andra personuppgifter om ett barn kräver vi en skriftligt godkännande från föräldern och en friskrivning. När barn gör skickar in material till oss offline, t.ex. via vanlig post, kan vi att behålla all information som de skickar till oss. Om vi ​​inte får en skriftligt godkännande från en förälder kontrollerar vi allt material som skickas in offline och avlägsnar alla personuppgifter som ingår med materialet innan det publiceras.

Det kan hända att vi länkar till andra webbplatser för ditt ge ditt barn mer nöje. Vi ansvarar inte för sådana externa webbplatser och vi rekommenderar att du även kontrollerar deras integritetspolicyer.

 

Kontakta oss

Om du behöver mer information om vår integritetspraxis med avseende på barn kan du kontakta Consumer Affairs eller:

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
USA