red-cp-background

Innan du använder den här webbplatsen, läs följande information om Colgate-Palmolive AB:s ansvar och behandling av personuppgifter. Genom att besöka och använda denna webbplats godkänner du vidare villkoren nedan. Om du inte samtycker med detta, använd inte webbplatsen.

Generellt

Denna webbplats kontrolleras och har tagits fram av Colgate-Palmolive AB i Sverige (länkar till externa webbplatser exkluderas). Webbplatsen är gjord för människor i Sverige och information om Colgate-Palmolive AB:s produkter och service etc. gäller endast i Sverige. Människor i andra länder hänvisas till webbplatserna för de lokala företagen i Colgate-Palmolive-gruppen. Varje tvist som kan uppstå i samband med dessa villkor och som inte kan lösas i minnet ska avgöras enligt svensk lag.

Du är välkommen att ladda ner och skriva ut kopior av materialet på webbplatsen. Detta får dock endast göras för personligt, icke-kommersiellt bruk och förutsatt att du upprepar alla relevanta meddelanden om upphovsrätt och andra rättigheter på denna webbplats.

Upphovsrätt och varumärkesrättigheter

Du måste anta att allt du ser eller läser på denna webbplats är skyddad av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter, såvida inte annat anges, och att det endast får användas i enlighet med dessa villkor. Colgate-Palmolive AB ger inga garantier för att all användning av material som återges på webbplatsen inte bryter mot rättigheterna för Colgate-Palmolive eller någon tredje part som inte ingår i Colgate-Palmolive koncernen. Bilder, text, ljud, programvara och annat material på webbplatsen antingen tillhör eller har använts med tillstånd specifikt för Colgate-Palmolive AB. Det är förbjudet att använda nämnda material, såvida det inte uttryckligen anges i dessa villkor, att sådan användning är laglig. All obehörig användning av materialet kan strida mot upphovsrättslagen eller annan lagstiftning.

Alla varumärken och logotyper etc., som återges på denna webbplats, tillhör eller används med tillstånd specifikt för Colgate-Palmolive AB. Användning av dessa varumärken eller logotyper etc. är strängt förbjudet, såvida inte med skriftligt tillstånd från Colgate-Palmolive AB eller en tredje part, såsom det aktuella varumärket eller logotypen, etc. var tvungen att tillhöra.

Innehåll på hemsidan

Informationen på denna webbplats är endast avsedd som allmän konsumentinformation och tillhandahålls utan någon garanti eller ansvar. Colgate-Palmolive AB strävar efter att säkerställa att innehållet på webbplatsen är så exakt och uppdaterad som möjligt, men inga garantier ges för att innehållet är utan fel eller utelämnanden. Dessutom förbehåller sig Colgate-Palmolive AB rätten att när som helst radera, ändra eller lägga till delar av innehållet på webbplatsen.

Den information som återges på webbplatsen kan inte användas som ersättning för läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Informationen kan därför inte användas som utgångspunkt för diagnos eller behandling.

Ansvarsbegränsning

Din användning av denna webbplats sker på egen risk. Varken Colgate-Palmolive AB eller några anslutna företag ansvarar för direkta, indirekta, tillfälliga eller följdskador som uppstår i samband med din tillgång till och/eller användning av innehållet på denna webbplats.

E-post

All information eller material som du kan skicka till denna webbplats via e-post eller på annat sätt kommer att behandlas på icke-konfidentiell basis. Colgate-Palmolive AB förbehåller sig rätten att fritt använda sådan information för vilket ändamål som helst utan betalning. Dessutom förbehåller sig Colgate-Palmolive AB rätten att fritt använda alla typer av idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som kan finnas i sådan information för vilket ändamål som helst, inklusive utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter utan betalning för detta .

Länkar

På olika platser på denna webbplats kan du hitta länkar till andra webbplatser som inte är under Colgate-Palmolive AB:s kontroll, men som kan vara relevanta i förhållande till specifika ämnen på vår webbplats. Dessa länkar är endast avsedda som en tjänst för användarna av webbplatsen. Det faktum att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser betyder inte att Colgate-Palmolive AB godkänner, bekräftar eller rekommenderar dessa webbplatser eller deras innehåll. Varken Colgate-Palmolive AB eller dess dotterbolag är ansvariga för innehållet på sådana externa webbplatser och/eller eventuella skador som uppstår i samband med din tillgång till och/eller användning av innehållet från dessa webbplatser.

Personlig information

Denna webbplats respekterar besökarnas rätt till anonymitet. Colgate-Palmolive AB samlar inte in personlig information om besökare på vår webbplats, såvida inte besökaren frivilligt har gett oss informationen. Exempelvis samlar Colgate-Palmolive AB information, ibland av personlig karaktär, om besökare på vår webbplats, t.ex. namn, yrke, adress, e-postadress och typ av förfrågan, i samband med svar på frågor och kommentarer, utskick av nyhetsbrev eller i syfte att kontakta vinnare av tävlingar etc. Sådan information kommer alltid att behandlas i enlighet med tillämpliga regler om behandling av personuppgifter etc., och den kommer inte utan ditt samtycke att användas för andra ändamål än att svara på besökares förfrågningar eller vidarebefordras till företag utanför Colgate-Palmolive-koncernen. Läs mer om vår policy för personuppgifter här.

Liksom många andra webbplatser använder denna webbplats så kallad "cookie-teknik", där vår server registrerar viss information om besökarnas profil och användningen av vår webbplats. Colgate-Palmolive AB samlar inte in personlig information om besökare och deras användning av webbplatsen i detta sammanhang. Den registrerade informationen används endast för att förbättra vår webbplats till förmån för användarna. Läs mer om vår policy för cookies här.