red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

responsibly-made-logo

* Våra produkter produceras i fabriker som strävar mot att minska förbrukningen av energi och vatten, arbetar mot noll avfall, strävar efter att eliminera olyckor på arbetsplatsen och upprätthåller etiska arbetsförhållanden.

Miljövård

Vi åtar oss att efterleva alla tillämpliga miljöregler och -förordningar – och att sträva mot att överträffa dessa – när vi producerar och marknadsför våra produkter och driver våra fabriker. Strikta normer definierar miljömässiga prestationer hos Colgate. Samtliga av våra fabriker har ett miljövårdssystem som täcker ett stort urval av miljöaspekter, inklusive låg energiförbrukning, klimatet, skydd för vattendrag och avfallshantering.

responsibly-made-products-img1

Viktiga punkter

  Hälsa och säkerhet på arbetet

  Personalen hos Colgate-Palmolive runt om i världen är engagerad i att upprätthålla en stark säkerhetskultur och hälsosamma och säkra arbetsförhållanden i vår strävan efter att helt eliminera olyckor på arbetsplatsen.

  responsibly-made-products-img2

  Viktiga punkter

   Arbetsförhållanden

   Colgate-Palmolive har ett långvarigt åtagande att respektera mänskliga och arbetares rättigheter över hela världen och stödjer FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labor Organization) grundläggande normer för arbetsförhållanden. Colgate-Palmolive samarbetar med och söker efter affärspartner som delar vårt åtagande avseende universella mänskliga rättigheter. Vi inser verksamheters ansvar för att respektera arbetares rättigheter och vi har ett starkt engagemang i intressenters efterlevnad av universella mänskliga rättigheter.

   responsibly-made-products-img3

   Viktiga punkter

    Partnersamarbeten och erkännanden

    En viktig del av Colgate-Palmolives ansvarsfulla produktionssatsningar är vårt engagemang och samarbete med externa partner som kompletterar våra starka interna funktioner och tillhandahåller oberoende garantier från tredje part.

    Viktiga punkter

    science-based-targets-logo
     leed-logo
      true-zero-logo
       national-safety-council-proud-member-logo
        energy-star-award-2021-logo
         acgih-logo
          orc-hse-logo
           unglobal-compact-we-support-logo

            *Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

            ”LEED” och relaterade logotyper är varumärken som tillhör U.S. Green Building Council och de används med särskilt tillstånd.